Nešto naše svakog dana
Pravila

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA

Organizator nagradnog konkursa je privredno društvo Delhaize Serbia d.o.o. Beograd, Jurija Gagarina 14, 11070 Novi Beograd, PIB: 103482850, MB: 17569171, koga zastupa Wim Maris u daljem tekstu: Organizator.

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA IGRE

Igra se organizuje pod nazivom „Pčelica iz kraja“ (u daljem tekstu: Igra).Igra će biti dostupna na adresi www.maxi-igra.rs. Igra se organizuje u periodu od 13.08.2020. do 30.09.2020. u svim MAXI supermarketima, Shop&Go prodavnicama i Tempo hipermarketima. Svi zainteresovani učesnici će u pomenutom periodu moći da pristupe igri ,,Flappy bee“ i igraju istu kako bi se sa ostalim učesnicima takmičili i osvojili nagrade. Unošenjem broja svog mobilnog telefona u igru, učesnik prijavljuje svoj rezultat na rang listu i konkuriše za nagradu. Ostvaren rezultat korisnik može prijaviti samo jedanput u toku jednog takmičarskog dana, a nema ograničenja u broju igara koje korisnik može odigrati pre i nakon prijave rezultata.
Pravo na nagradu će ostvariti učesnici koji budu među najuspešnijima na rang listi. Rang lista se formira 3 puta u toku jednog dana, a najuspešniji učesnici po rang listi dobijaju nagradu.
Nagrade se mogu preuzeti u svim MAXI , Tempo, Mega Maxi i Shop & Go prodavnicama. Dobijene nagrade dobitnici kod Priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu. Ukupno ih ima 180.000, a tačan opis i količine nagrada su u nastavku:

Dobavljač Artikal Naziv Broj nagrada
Mondelez 7199375 Milka Choco Minis 150gr 30,000
Bambi 7534304 Plazma kocka bela 26,000
Veletabak 7291029 Cips classic Chips Way 90g 26,000
Pepsi 7198701 Pepsi regular 26,000
Jacobs 7474655 Tradicionalna kafa 100gr 26,000
Henkel 7201533 Mer Limun 450ml 20,000
Henkel 7532668 Merix Gel 9wl 20,000
Delicata 7490022 Cokolada mlecna Delicata EDH 6,000

Napomena: Svi učesnici koji imaju dodatnih pitanja ili poteškoća oko pristupa samoj igrici, mogu kontaktirati Call Centar za pomoć i to pozivom na broj 0800353703 ili putem imejla kontakt@maxi-igra.rs

Kasir skenira bar kod sa telefona dobitnika i na osnovu toga izdaje nagradu dobitniku. Dobitnikom nagrade smatra se korisnik koji na kasi pokaže validno obaveštenje o nagradi i dužnost dobitnika je da obezbedi da se dobijeno obaveštenje o nagradi ne prosleđuje na druge brojeve telefona.
Priređivač ne snosi troškove prevoza niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika u vezi sa preuzimanjem nagrade.
Priređivač zadržava pravo da u slučaju bilo koje sumnje na validnost prijavljenog rezultata ili zloupotrebu sistema određenom korisniku uskrati pravo na nagradu i privremeno ili trajno ga isključi iz daljeg takmičenja.

3. MESTO ORGANIZOVANJA IGRE

Igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

4. USLOVI I MEHANIZAM IGRE

U igri može učestvovati svako punoletno lice koje ima prijavljeno prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije.
Zainteresovani korisnici treba da pristupe internet adresi www.maxi-igra.rs isključivo putem internet pretraživača (browser-a), odigraju igru ,,Flappy bee“ i unesu broj svog mobilnog telefona kako bi prijavili rezultat. Učesnici su sami odgovorni da osiguraju da telefonski broj koji registruju putem internet obrasca bude ispravan, te Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju da je došlo do greške tokom registrovanja broja, usled čega nagrada ne može biti dodeljena, uručena i slično.
Svaki učesnik može prijaviti rezultat samo jednom dnevno, a tri puta u toku dana prave se preseci:

  1. 8:00 časova
  2. 16:00 časova
  3. 24:00 časa

Najbolji učesnici u svakoj rang listi u toku dana će dobiti nagradu. Priređivač zadržava pravo da određuje broj nagrada po preseku. U slučaju da više učesnika ima isti rezultat (vreme provedeno u vazduhu) , rangiraće se po vremenu kada su odigrali igru, tako da učesnik koji je igrao prvi bude bolje rangiran od učesnika koji je igrao igru kasnije i osvojio isti broj poena. Nakon zatvaranja rang liste, svi pobednici će dobiti SMS poruku koja sadrži link ka obaveštenju o:

4.1 MEHANIZAM IGRE

Učesnik se uključuje u igru i nakon pritiska na dugme KLIK ZA START, pčelica počinje da leti. Pčelica stalno pada i potrebno je dodirivanjem ekrana održavati je u letu. Prvih deset sekundi igre predstavlja prvi nivo, koji učesniku služi za vežbu kao i da pokaže da je spreman za drugi, napredniji nivo. U drugom nivou učesnik može osvojiti:

Ukoliko učesnik udari u prepreku i izgubi život, a prethodno je osvojio dodatni, ne vraća se na početak drugog nivoa, već nastavlja da leti.

4.2 ROK ZA PREUZIMANJA NAGRADE

Rok za preuzimanje nagrade je 3 dana od dobijanja SMS-a kojim je učesnik obavešten da je osvojio nagradu. Nakon otvaranja linka iz SMS-a, rok će biti jasno iskazan u formi datuma i vremena.

4.3 OBAVEŠTENJE O RUKOVANJU I ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

U igri ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji igre, kao ni članovi užih porodica ovih lica.
Učesnici mogu pristupiti igri samo prihvatanjem Pravila učešća u celosti, koja će učesnicima biti dostupna na web stranici www.maxi.rs i www.maxi-igra.rs. Učesnici mogu izabrati da li će dozvoliti kompaniji Delhaize Srbija da koristi broj telefona za obaveštenje o narednim sličnim promocijama i igrama. U suprotnom, broj mobilnog telefona će se isključivo koristiti za slanje SMS obaveštenja o osvojenoj nagradi.

4.4 LIČNI PODACI

Unošenjem broja telefona kako bi prijavio rezultat, učesnik daje saglasnost kompaniji Delhaize Serbia da koristi broj telefona za slanje SMS obaveštenja da je osvojio nagradu. Svojim pristankom, učesnik može dozvoliti da kompanija Delhaize Serbia njegov broj mobilnog telefona ubuduće koristi za obaveštavanje SMS-om o narednim igrama i promocijama, o novim i sličnim aktivacijama, najnovijim akcijama, ponudama, nagradnim igrama, programima lojalnosti i drugim pogodnostima.
Učesnik je ovlašćen da se u svakom trenutku usprotivi korišćenju svojih ličnih podataka u marketinške svrhe, te da zahteva da mu se omogući uvid, dopuna, ispravka i brisanje ličnih podataka, kao i da povuče datu saglasnost. Ostvarivanje prava na brisanje ličnih podataka učesnika, te povlačenje date saglasnosti smatraće se odustajanjem od učešća u igri. Navedena prava učesnik može ostvariti slanjem takvog zahteva Call Centru ili na e-mail adresu: individualna.pravamkt@delhaize.rs.

5. PREKID KONKURSA

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pisanog obaveštenja na MAXI, Tempo i Shop & Go Facebook stranicama kao i na web stranici www.maxi.rs.

U Beogradu, 01.07.2020.