Nešto naše svakog dana
Pravila

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA

Organizator nagradnog konkursa je privredno društvo Delhaize Serbia d.o.o. Beograd, Jurija Gagarina 14, 11070 Novi Beograd, PIB: 103482850, MB: 17569171,koga zastupa Wim Maris u daljem tekstu: Organizator.

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA IGRE

Igra se organizuje pod nazivom „ Nešto naše svakog dana“ (u daljem tekstu: Igra).Igra će biti dostupna na adresi www.maxi-igra.rs. Organizuje se u periodu od 19.09.2019. do 31.10.2019. u svim MAXI, Shop&Go i Tempo prodavnicama. Svi zainteresovani učesnici će u pomenutom periodu moći da pristupe igrici i igraju istu kako bi se sa ostalim učesnicima takmičili i osvojili nagrade. Unošenjem broja svog mobilnog telefona u igru, učesnik prijavljuje svoj rezultat na rang listu i konkuriše za nagradu. Ostvaren rezultat korisnik može prijaviti samo jedanput u toku jednog takmičarskog dana, a nema ograničenja u broju igara koje korisnik može odigrati pre i nakon prijave rezultata.
Pravo na nagradu ostvariće učesnici koji budu među najuspešnijima tokom jednog od tri dnevna preseka.
Nagrade se mogu preuzeti u svim MAXI, Shop&Go ili Tempo prodavnicama. Dobijene nagrade dobitnici kod Priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu. Ukupno ih ima 120.000, a tačan opis i količine nagrada su u nastavku:

Biskvit Jaffa 150g 20,000
Kafa mlevena Doncafe Moment 100g 20,000
Sok višnja Next premium prizma 1l 20,000
Flips Gricko Chips Way 100g 20,000
Čokolada mlecna Galeb 80g 20,000
Mer Aloa Balsam 450ml 20,000

3. MESTO ORGANIZOVANJA IGRE

Igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

4. USLOVI I MEHANIZAM IGRE

U igri može učestvovati svako punoletno lice koje ima prijavljeno prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije.
Zainteresovani korisnici treba da pristupe internet adresi www.maxi-igra.rs isključivo putem internet pretraživača (browser-a), odigraju igricu i unesu broj svog mobilnog telefona kako bi prijavili rezultat. Učesnici su sami odgovorni da osiguraju da telefonski broj koji registruju putem internet obrasca bude ispravan, te Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju da je došlo do greške tokom registrovanja broja usled čega nagrada ne može biti dodeljena, uručena i slično.
Svaki učesnik može prijaviti rezultat samo jednom dnevno, a tri puta u toku dana prave se preseci:

  1. 8:00 časova
  2. 16:00 časova
  3. 24:00 časa

Najbolji učesnici u svakom od dnevnih preseka u toku dana će dobiti nagradu. Priređivač zadržava pravo da određuje broj nagrada po preseku. U slučaju da više učesnika ima isti rezultat (vreme provedeno u letu), rangiraće se po vremenu kada su odigrali igru, tako da učesnik koji je igrao prvi bude bolje rangiran od učesnika koji je igrao igru i osvojio isti rezultat. Nakon svakog preseka svi dobitnici nagrada biće obavešteni SMS porukom i to:

  1. Za preseke u 8:00 i 16:00h, dobitnici nagrada dobiće SMS obaveštenje u roku od jednog sata
  2. Za presek u 24:00h, dobitnici nagrada dobiće SMS obaveštenje narednog dana u toku pre podneva

Svako SMS obaveštenje sadržaće informacije o:

4.1 MEHANIZAM IGRE

Učesnik pristupa igrici i nakon pritiska na dugme KLIK ZA START, pčelica počinje da leti. Pčelica stalno pada i potrebno je dodirivanjem ekrana održavati je u letu. Tokom letenja, pčelica nailazi na razne prepreke i u slučaju da udari u njih, prekida se let i pčelica „gubi život”. Uspešnost u igrici meri se u vremenu koje je pčelica provela uletu. Što pčelica duže leti, učesnik će biti bolje rangiran.

4.2 ROK ZA PREUZIMANJA NAGRADE

Rok za preuzimanje nagrade je najkasnije 3 dana od trenutka dobijanja SMS poruke kojom je učesnik obavešten da je osvojio nagradu. Nakon otvaranja linka iz SMS-a, rok će biti jasno iskazan u formi datuma i vremena.

4.3 OBAVEŠTENJE O RUKOVANJU I ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

U igri ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji igre, kao ni članovi užih porodica ovih lica.
Učesnici mogu pristupiti igri samo prihvatanjem Pravila učešća u celosti, koja će učesnicima biti dostupna na web stranici www.maxi.rs i www.maxi-igra.rs. Učesnici mogu izabrati da li će dozvoliti kompaniji Delhaize Srbija da koristi broj telefona za obaveštenje o narednim sličnim promocijama i igrama. U suprotnom, broj mobilnog telefona će se isključivo koristiti za slanje SMS obaveštenja o osvojenoj nagradi.

4.4 LIČNI PODACI

Unošenjem broja telefona kako bi se prijavio rezultat, učesnik daje saglasnost kompaniji Delhaize Srbija da koristi broj telefona za slanje SMS obaveštenja da je osvojio nagradu. Pristankom učesnika da se njegov broj mobilnog telefona koristi za obaveštavanje o narednim promocijama, učesnik dozvoljava da ga kompanija Delhaize Srbija kontaktira SMS-om i najavi novu, sličnu aktivaciju.
Učesnik je ovlašćen da se u svakom trenutku usprotivi korišćenju svojih ličnih podataka u marketinške svrhe, te da zahteva da mu se omogući uvid, dopuna, ispravka i brisanje ličnih podataka, kao i da povuče datu saglasnost. Ostvarivanje prava na brisanje ličnih podataka učesnika, te povlačenje date saglasnosti smatraće se odustajanjem od učešća u igri. Navedena prava učesnik može ostvariti slanjem takvog zahteva Call Centru na e-mail adresu: potrosaci@delhaize.rs.

5. PREKID KONKURSA

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pisanog obaveštenja naMAXI, Shop&Go ili Tempo Facebook stranicama kao i na web stranici www.maxi.rs.

U Beogradu, 25.07.2019.